عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۰۵:۵۷ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۷:۳۱ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه

 

 

 

دردا كه يار ندارم 

بي او قرار ندارم 

دل گير هستم هرروز 

گويي كه جان ندارم

---------------------------

دل نوشته هاي من 

--------------------------

امروز ابريست هوا شايد باران ببارد

مانند اين دل من با اين غمي كه دارد

بارها دعا كرده ام درگوشه اي تنهايي

شايد كه معجزه شد عشق با نسيم بيايد

در راه عشق رفتن دلم نايي ندارد

براي رفتن راه انگار پايي ندارد

جز اينكه در گوشه اي بنشينم به تماشا

اين دل خسته من دگر چاره ندارد

 

دل نوشته هاي من


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵:۵۴ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۱۰:۳۰ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۹:۲۴ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۲:۲۰ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۰۰:۵۹ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۵۸:۳۰ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

عاشقانه


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
♥ نوشته شده در ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۱۳:۵۹ توسط يك عشق پاك LOVE: نظرات (0)

[ ۱ ]

Design By : Bia2skin.ir